• DELKOR
  • PUMA
  • ATLASBX
  • SOLITE
  • GLOBAL
  • CHEETAH
  • SBK
  • HEXA

فروش انواع باتری های کره ای و ایرانی به همراه ارسال و نصب در شهر تهران

تلفن تماس :  ۰۹۱۹۸۲۳۸۳۳۹- ۳۳۹۱۹۲۹

داغی باتری خریداری میشود

تلگرام

پاک کردن رسوبات ( سولفاته ) از روی باطری ماشین

پاک کردن رسوبات (سولفاته) از روی ترمینالهای مثبت و منفی باتری ماشین

ابتدا ماشین را خاموش کنید.

قبل از تمیز کردن، ابتدا کابلها را از هر دو پایه (ابتدا منفی) با درآوردن مهره در هر گیره کابل جدا کنید .

برای تمیز کردن ترمینال باتری و گیره های کابل برق ماشین از رسوبات ، میتوان از نوشابه های گازدار استفاده کرد.یک مسواک یا بورس یکبار مصرف بردارید ، در آب بشویید و ترمینال باتری ماشین و گیره های کابل برق ماشین را با مسواک یا برس بشویید ، آن قدر بشویید تا رسوبات کاملا از بین برود .

ترمینالهای باتری ماشین و گیره های کابل برق ماشین را بعد از پاک کردن از سولفاته با دستمال تمیز ، خشک کنید .

بهتر است پس از خشک کردن ترمینالهای باطری ماشین و گیره های کابل برق ماشین دستتان را با آب بشویید .

کابل برق ماشین را به باتری وصل کنید ، ابتدا کابل مثبت به ترمینال مثبت باتری سپس کابل منفی به ترمینال منفی باتری .

پس از اتصال مجدد پایانه های باتری، ترمینال ها را با  روغن خودرو یا روغن نفت خیس کنید تا رسوبات دیگر تشکیل نشود.

کابل های برق ماشین را که به باتری ماشین متصل هستند بررسی کنید که پارگی یا خوردگی نداشته باشند .

اگر آسیب گسترده است، کابل ها و بست ها را تعویض نمایید.

تلفن تماس :