• DELKOR
  • PUMA
  • ATLASBX
  • SOLITE
  • GLOBAL
  • CHEETAH
  • SBK
  • HEXA

فروش انواع باتری های کره ای و ایرانی به همراه ارسال و نصب در شهر تهران

تلفن تماس :  ۰۹۱۹۸۲۳۸۳۳۹- ۳۳۹۱۹۲۹

داغی باتری خریداری میشود

تلگرام

باطری ماشین دلکور ، باطری ماشین ، باطری ماشین اتمی ، فروش باطری ماشین

باتری های ماشین DELKOR CALCIUM

 

باتری های ماشین DELKOR CALCIUM از آلیاژ سرب / کلسیم منحصر به فرد که یک ورق سنگین است ساخته شده  مقاومت زیادی در برابر شرایط سخت دارد.باتری های ماشین DELKOR CALCIUM مناسب برای اکثر وسایل نقلیه مصرفی میباشد . اکثر باتری های دلکور کلسیم، قدرت شروع به کار اضافی را ارائه می دهد و برای مدت زمان های طولانی عملکرد ثابت را بالا می برد.با باتری های ماشین DELKOR CALCIUM ذهن خود را آزاد کنید و دغدغه های ناراحت کننده نداشته باشید و از مسافرت و رانندگی خود لذت دوچندن ببرید . باتری های دلکور کلسیم را برای تمام وسایل نقلیه با تجهیزات استاندارد انتخاب کنید.

چرا باتری های کلسیم دلکور؟

 

به باتری های دلکور کلسیم میتوان با قدرت و اطمینان اعتماد کرد .

مزایای کلیدی باتری دلکور کلسیم

 

  • بدون نیاز به تعمیر و نگهداری،هزینه اضافی نمودن .
  • انتخابی مناسب برای همه اتومبیل ها که نیازبه قدرت متعارف دارند .
  • برنده جایزه باکیفیت ترین باتری .

1

2

3

Delkor Calcium 22F-520D ، باطری ماشین 60 آمپر دلکور ، باطری ماشین کره ای Delkor Calcium 22F-520FD ، باطری ماشین 60 آمپر دلکور ، باطری ماشینDelkor

Delkor Calcium 22F-520D

مدل باتری: 22F-520D

CCA: 520 A

آمپر باتری: 60 Ah

RC: 95 Min

Post Type: DUAL FIT

Polarity: Centre

طول باتری: 240 mm

عرض باتری: 172 mm

ارتفاع باتری: 202 mm

Delkor Calcium 22F-520FD

مدل باتری: 22F-520FD

CCA: 520 A

آمپر باتری: 60 Ah

RC: 95 Min

Post Type: DUAL FIT

Polarity: L ( - , +)

طول باتری: 240 mm

عرض باتری: 172 mm

ارتفاع باتری: 202 mm

Delkor Calcium 55D23R ، باتری ماشین 55 آمپر دلکور ، باتری ماشین delkor کره ای Delkor Calcium 27H-680 ، باتری ماشین 90 آمپر دلکور ، باتری ماشین Delkor  اتمی کره ای

Delkor Calcium 55D23R

مدل باتری: 55D23R

CCA: 550 A

آمپر باتری: 55 Ah

RC: 90 Min

Post Type: STD

Polarity: R ( +, - )

طول باتری: 229 mm

عرض باتری: 172 mm

ارتفاع باتری: 225 mm

Delkor Calcium 27H-680

مدل باتری: 27H-680

CCA: 680 A

آمپر باتری: 90 Ah

RC: 160 Min

Post Type: STD

Polarity: R ( +, - )

طول باتری: 305 mm

عرض باتری: 172 mm

ارتفاع باتری: 225 mm

فروش باطری ماشین ، Delkor Calcium 55D23L ، باطری ماشین ، باطری ماشین اتمی Delkor Calcium 56219 ، باتری ماشین کره ای 62 آمپر delkor ، باتری ماشین اتمی کره ای

Delkor Calcium 55D23L

مدل باتری: 55D23L

CCA: 550 A

آمپر باتری: 55 Ah

RC: 90 Min

Post Type: STD

Polarity: L ( - , +)

طول باتری: 229 mm

عرض باتری: 172 mm

ارتفاع باتری: 225 mm

Delkor Calcium 56219

مدل باتری: 56219

CCA: 580 A

آمپر باتری: 62 Ah

RC: 95 Min

Post Type: STD

Polarity: L ( - , +)

طول باتری: 242 mm

عرض باتری: 174 mm

ارتفاع باتری: 188 mm

Delkor Calcium NS40ZLSMF ، باتری خودرو 35 آمپر دلکور ، باتری ماشین کره ای دلکور Delkor Calcium 50D20L ، باتری ماشین کره ای 50 آمپر دلکور ، باتری اتومبیل 50 آمپر دلکور

Delkor Calcium NS40ZLSMF

مدل باتری: NS40ZLSMF

CCA: 310 A

آمپر باتری: 35 Ah

RC: 52 Min

Post Type: STD

Polarity: L ( - , +)

طول باتری: 196 mm

عرض باتری: 128 mm

ارتفاع باتری: 225 mm

Delkor Calcium 50D20L

مدل باتری: 50D20L

CCA: 450 A

آمپر باتری: 50 Ah

RC: 80 Min

Post Type: STD

Polarity: L ( - , +)

طول باتری: 206 mm

عرض باتری: 172 mm

ارتفاع باتری: 222 mm

Delkor Calcium 22F-420FD ، باتری ماشین 50 آمپر delkor ، باتری کره ای برای ماشین ، باتری شرکت دلکور باطری ماشین دلکور کره ، Delkor Calcium 22NF-330LS ، باتری خودرو 40 آمپر دلکور

Delkor Calcium 22F-420FD

مدل باتری: 22F-420FD

CCA: 420 A

آمپر باتری: 50 Ah

RC: 85 Min

Post Type: DUAL FIT

Polarity: L ( - , +)

طول باتری: 240 mm

عرض باتری: 172 mm

ارتفاع باتری: 202 mm

Delkor Calcium 22NF-330LS

مدل باتری: 22NF-330LS

CCA: 330 A

آمپر باتری: 40 Ah

RC: 60 Min

Post Type: STD

Polarity: L ( - , +)

طول باتری: 240 mm

عرض باتری: 172 mm

ارتفاع باتری: 202 mm

Delkor Calcium 22NF-330D ، باتری ماشین 40 آمپر دلکور ، باتری ماشین کره ای دلکور Delkor Calcium NS40-330D ، باتری های ماشین 35 آمپر شرکت دلکور ، باتری های delkor ، باتری ماشین

Delkor Calcium 22NF-330D

مدل باتری: 22NF-330D

CCA: 330 A

آمپر باتری: 40 Ah

RC: 60 Min

Post Type: DUAL FIT

Polarity: Centre

طول باتری: 240 mm

عرض باتری: 172 mm

ارتفاع باتری: 202 mm

Delkor Calcium NS40-330D

مدل باتری: NS40-330D

CCA: 332 A

آمپر باتری: 35 Ah

RC: 52 Min

Post Type: DUAL FIT

Polarity: Centre

طول باتری: 196 mm

عرض باتری: 128 mm

ارتفاع باتری: 224 mm

 

Delkor Calcium 22FR-420 ، باتری ماشین 50 آمپر دلکور ، باتری ماشین delkor کره ای Delkor Calcium NS40ZLMF ، باتری ماشین 35 آمپر دلکور ، باتری کره ای delkor

Delkor Calcium 22FR-420

مدل باتری: 22FR-420

CCA: 420 A

آمپر باتری: 50 Ah

RC: 85 Min

Post Type: STD

Polarity: R ( +, - )

طول باتری: 240 mm

عرض باتری: 172 mm

ارتفاع باتری: 203 mm

Delkor Calcium NS40ZLMF

مدل باتری: NS40ZLMF

CCA: 310 A

آمپر باتری: 35 Ah

RC: 52 Min

Post Type: JIS

Polarity: L ( - , +)

طول باتری: 196 mm

عرض باتری: 128 mm

ارتفاع باتری: 225 mm

Delkor Calcium NS40ZMF ، باتری ماشین 35 آمپر دلکور ، باتری ماشین delkor Delkor Calcium NS40ZSMF ، باتری ماشین 35 آمپر دلکور ساخت کره ، باتری ماشین delkor

Delkor Calcium NS40ZMF

مدل باتری: NS40ZMF

CCA: 310 A

آمپر باتری: 35 Ah

RC: 52 Min

Post Type: JIS

Polarity: R ( +, - )

طول باتری: 196 mm

عرض باتری: 128 mm

ارتفاع باتری: 225 mm

Delkor Calcium NS40ZSMF

مدل باتری: NS40ZSMF

CCA: 310 A

آمپر باتری: 35 Ah

RC: 52 Min

Post Type: STD

Polarity: R ( +, - )

طول باتری: 196 mm

عرض باتری: 128 mm

ارتفاع باتری: 225 mm

Delkor Calcium 51BR-430 ، باتری ماشین 45 آمپر دلکور ، باتری ماشین دلکور کره باتری ماشین delkor ، Delkor Calcium 51R-430 ، باتری ماشین دلکور 45 آمپر

Delkor Calcium 51BR-430

مدل باتری: 51BR-430

CCA: 430 A

آمپر باتری: 45 Ah

RC: 80 Min

Post Type: STD

Polarity: L ( - , +)

طول باتری: 237 mm

عرض باتری: 128 mm

ارتفاع باتری: 225 mm

Delkor Calcium 51R-430

مدل باتری: 51R-430

CCA: 430 A

آمپر باتری: 45 Ah

RC: 80 Min

Post Type: JIS

Polarity: L ( - , +)

طول باتری: 237 mm

عرض باتری: 128 mm

ارتفاع باتری: 225 mm

Delkor Calcium 51-430 ، باتری ماشین 45 آمپر دلکور ، باتری ماشین دلکور Delkor Calcium NX100-6MF ، باتری ماشین 45 آمپر delkor ، باتری ماشین کره ای

Delkor Calcium 51-430

مدل باتری: 51-430

CCA: 430 A

آمپر باتری: 45 Ah

RC: 80 Min

Post Type: STD

Polarity: R ( +, - )

طول باتری: 237 mm

عرض باتری: 128 mm

ارتفاع باتری: 225 mm

Delkor Calcium NX100-6MF

مدل باتری: NX100-6MF

CCA: 430 A

آمپر باتری: 45 Ah

RC: 80 Min

Post Type: JIS

Polarity: R ( +, - )

طول باتری: 237 mm

عرض باتری: 128 mm

ارتفاع باتری: 225 mm

Delkor Calcium 22F-520D ، باطری ماشین 60 آمپر دلکور ، باطری ماشین کره ای Delkor Calcium 22F-520FD ، باطری ماشین 60 آمپر دلکور ، باطری ماشینDelkor
Delkor Calcium 55D23R ، باتری ماشین 55 آمپر دلکور ، باتری ماشین delkor کره ای Delkor Calcium 27H-680 ، باتری ماشین 90 آمپر دلکور ، باتری ماشین Delkor  اتمی کره ای
فروش باطری ماشین ، Delkor Calcium 55D23L ، باطری ماشین ، باطری ماشین اتمی Delkor Calcium 56219 ، باتری ماشین کره ای 62 آمپر delkor ، باتری ماشین اتمی کره ای
Delkor Calcium NS40ZLSMF ، باتری خودرو 35 آمپر دلکور ، باتری ماشین کره ای دلکور Delkor Calcium 50D20L ، باتری ماشین کره ای 50 آمپر دلکور ، باتری اتومبیل 50 آمپر دلکور
Delkor Calcium 22F-420FD ، باتری ماشین 50 آمپر delkor ، باتری کره ای برای ماشین ، باتری شرکت دلکور باطری ماشین دلکور کره ، Delkor Calcium 22NF-330LS ، باتری خودرو 40 آمپر دلکور
Delkor Calcium 22NF-330D ، باتری ماشین 40 آمپر دلکور ، باتری ماشین کره ای دلکور Delkor Calcium NS40-330D ، باتری های ماشین 35 آمپر شرکت دلکور ، باتری های delkor ، باتری ماشین
Delkor Calcium 22FR-420 ، باتری ماشین 50 آمپر دلکور ، باتری ماشین delkor کره ای Delkor Calcium NS40ZLMF ، باتری ماشین 35 آمپر دلکور ، باتری کره ای delkor
Delkor Calcium NS40ZMF ، باتری ماشین 35 آمپر دلکور ، باتری ماشین delkor Delkor Calcium NS40ZSMF ، باتری ماشین 35 آمپر دلکور ساخت کره ، باتری ماشین delkor
Delkor Calcium 51BR-430 ، باتری ماشین 45 آمپر دلکور ، باتری ماشین دلکور کره باتری ماشین delkor ، Delkor Calcium 51R-430 ، باتری ماشین دلکور 45 آمپر
Delkor Calcium 51-430 ، باتری ماشین 45 آمپر دلکور ، باتری ماشین دلکور Delkor Calcium NX100-6MF ، باتری ماشین 45 آمپر delkor ، باتری ماشین کره ای

تلفن تماس :