• DELKOR
  • PUMA
  • ATLASBX
  • SOLITE
  • GLOBAL
  • CHEETAH
  • SBK
  • HEXA

فروش انواع باتری های کره ای و ایرانی به همراه ارسال و نصب در شهر تهران

تلفن تماس :  ۰۹۱۹۸۲۳۸۳۳۹- ۳۳۹۱۹۲۹

داغی باتری خریداری میشود

تلگرام

باتری خودرو چگونه کار می کند؟

وظیفه ی باتری در خودروها ذخیره ی انرژی الکتریکی و تامین نیازهای سیستم برقی موجود میباشد .

در موقع خاموش بودن موتور و در حالت استارت زدن تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز در خودرو به عهده باتری میباشد که در این حالت باتری تخلیه ( دشارژ ) میشود . (شکل 1) .

در زمان روشن بودن موتور ، اضافه تولید دینام یا آلترناتور برای پرشدن ( شارژ ) باتری مصرف میشود ( شکل 2 ) .

ولی در صورتی که کل مصرف الکتریکی خودرو از انرژی الکتریکی تولید شده ی دینام یا آلترناتور کمتر باشد ، در این حالت نیز باتری بر حسب شدت جریان مصرفی  ، خالی ( دشارژ ) میشود ( شکل 3 ) . عمل شارژ و دشارژ در اثر واکنش شیمیایی صورت میگیرد .

فروش باطری ماشین ، دشارژ باطری ماشین ، باطری خودرو ، باطری کره ای ، دینام ماشین ، شارژ باطری ماشین
شارژ باطری ، دشارژ باطری ، باطری ماشین ، باطری خودرو ، دینام ماشین ، شارژ باطری ماشین در حالت روشن
برق ماشین ، باطری خودرو ، دینام ماشین ، فروش باطری خودرو ، فروش باطری اتمی ، انواع باطری ماشین

شکل 3

شکل 2

شکل 1

واکنش های انجام یافته در باطریهای سرب اسیدی برگشت پذیر هستند ، به این صورت که در این نوع باطری ها انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی در زمان دشارژ یا تخلیه ی باطری و انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی در زمان شارژ یا پرشدن باطری ، تبدیل میشود . در یک باطری سرب اسیدی کاملا شارژ ، صفحه های مثبت از پراکسید سرب(PbO2)  و صفحه های منفی از سرب اسفنجی (Pb) و الکترولیت داخل باطری از اسید سولفوریک رقیق شده (H2SO4+H2O)  تشکیل یافته است .

فعل و انفعالات شیمیایی باتری در حالت شارژ و دشارژ به صورت جدول 1 میباشد .

شارژ باطری خودرو ، دشارژ باطری خودرو ، باطری کره ای ، باطری ماشین ، واکنش شیمیایی باطری ماشین

جدول 1

-شکل 4 واکنش شیمیایی داخل باتری را در سیکل (چرخه ) پر شدن ( شارژ ) نشان میدهد .

فروش باطری ماشین ، سیکل پرشدن باطری ماشین ، فعل و انفعلات باطری ماشین

شکل 4

شکل 5 واکنش شیمیایی داخل باطری را در سیکل خالی شدن ( دشارژ ) نشان میدهد .

فروش باطری ماشین ، فروش باطری اتمی ماشین ، سیکل دشارژ باطری ماشین

شکل 5

-دیاگرام شکل 6 منحنی ولتاژ یک باتری سرب اسیدی را در حالت های شارژ و دشارژ نشان میدهد .

باطری ماشین ، فروش باطری ماشین اتمی ، فروش باتری کره ای ، منحنی ولتاژ یک باتری سرب اسیدی را در حالت های شارژ و دشارژ

شکل 6

یکی از عواملی که باعث تخلیه ی باتری خودرو میشود وجود عیب در سیستم شارژ میباشد . در این حالت انرژی الکتریکی مورد نیاز مصرف کننده های خودرو به وسیله باتری تامین شده و از ظرفیت تخلیه یا دشارژ باتری کاسته میشود .

ناتوانایی باتری برای تامین شدت جریان (آمپر) مورد نیاز استارتر برای راه اندازی موتور ، از نتایج کاهش ظرفیت باتری است . در این وضعیت بیشترین حجم مایع الکترولیت باتری را آب (h2o) تشکیل میدهد و لازم است باتری شارژ شود . به این منظور باید باطری را از روی خودرو پیاده کرد و به وسیله ی دستگاه دشارژ، آن را شارژ نمود .

لینک مقالات مرتبط

برق ماشین ، باطری خودرو ، دینام ماشین ، فروش باطری خودرو ، فروش باطری اتمی ، انواع باطری ماشین
شارژ باطری ، دشارژ باطری ، باطری ماشین ، باطری خودرو ، دینام ماشین ، شارژ باطری ماشین در حالت روشن
فروش باطری ماشین ، دشارژ باطری ماشین ، باطری خودرو ، باطری کره ای ، دینام ماشین ، شارژ باطری ماشین
شارژ باطری خودرو ، دشارژ باطری خودرو ، باطری کره ای ، باطری ماشین ، واکنش شیمیایی باطری ماشین
فروش باطری ماشین ، سیکل پرشدن باطری ماشین ، فعل و انفعلات باطری ماشین
فروش باطری ماشین ، فروش باطری اتمی ماشین ، سیکل دشارژ باطری ماشین
باطری ماشین ، فروش باطری ماشین اتمی ، فروش باتری کره ای ، منحنی ولتاژ یک باتری سرب اسیدی را در حالت های شارژ و دشارژ

تلفن تماس :