• DELKOR
  • PUMA
  • ATLASBX
  • SOLITE
  • GLOBAL
  • CHEETAH
  • SBK
  • HEXA

فروش انواع باتری های کره ای و ایرانی به همراه ارسال و نصب در شهر تهران

تلفن تماس :  ۰۹۱۹۸۲۳۸۳۳۹- ۳۳۹۱۹۲۹

داغی باتری خریداری میشود

تلگرام

باتری های ماشین DELKOR CALCIUM ، باتری ماشین دلکور کلسیم ، باطری ماشین کره ای

باتری های ماشین DELKOR CALCIUM

 

باتری های ماشین DELKOR CALCIUM از آلیاژ سرب / کلسیم منحصر به فرد که یک ورق سنگین است ساخته شده  مقاومت زیادی در برابر شرایط سخت دارد.باتری های ماشین DELKOR CALCIUM مناسب برای اکثر وسایل نقلیه مصرفی میباشد . اکثر باتری های دلکور کلسیم، قدرت شروع به کار اضافی را ارائه می دهد و برای مدت زمان های طولانی عملکرد ثابت را بالا می برد.با باتری های ماشین DELKOR CALCIUM ذهن خود را آزاد کنید و دغدغه های ناراحت کننده نداشته باشید و از مسافرت و رانندگی خود لذت دوچندن ببرید . باتری های دلکور کلسیم را برای تمام وسایل نقلیه با تجهیزات استاندارد انتخاب کنید.

چرا باتری های کلسیم دلکور؟

 

به باتری های دلکور کلسیم میتوان با قدرت و اطمینان اعتماد کرد .

مزایای کلیدی باتری دلکور کلسیم

 

  • بدون نیاز به تعمیر و نگهداری،هزینه اضافی نمودن .
  • انتخابی مناسب برای همه اتومبیل ها که نیازبه قدرت متعارف دارند .
  • برنده جایزه باکیفیت ترین باتری .
Delkor Calcium 35-520 ، باتری ماشین 65 آمپر دلکور ، باطری ماشین Delkor Delkor Calcium 54316 ، باطری ماشین 43 امپر دلکور ، باتری ماشین کره ای

1

2

3

Delkor Calcium 35-520

مدل باتری: 35-520

CCA: 520 A

آمپر باتری: 65 Ah

RC: 112 Min

Post Type: STD

Polarity: L ( - , +)

طول باتری: 229 mm

عرض باتری: 172 mm

ارتفاع باتری: 225 mm

Delkor Calcium 54316

مدل باتری: 54316

CCA: 400 A

آمپر باتری: 43 Ah

RC: 75 Min

Post Type: STD

Polarity: L ( - , +)

طول باتری: 209 mm

عرض باتری: 174 mm

ارتفاع باتری: 174 mm

Delkor Calcium 90R-500 ، باتری ماشین 54 امپر دلکور ، باطری ماشین دلکور Delkor Calcium 90-500 ، باتری ماشین 54 امپر دلکور ، باتری ماشین کره ای

Delkor Calcium 90R-500

مدل باتری: 90R-500

CCA: 500 A

آمپر باتری: 54 Ah

RC: 90 Min

Post Type: STD

Polarity: L ( - , +)

طول باتری: 242 mm

عرض باتری: 174 mm

ارتفاع باتری: 174 mm

Delkor Calcium 90-500

مدل باتری: 90-500

CCA: 500 A

آمپر باتری: 54 Ah

RC: 90 Min

Post Type: STD

Polarity: R ( +, - )

طول باتری: 242 mm

عرض باتری: 174 mm

ارتفاع باتری: 174 mm

Delkor Calcium 57030 ، باتری ماشین 70 آمپر دلکور ، باطری ماشین Delkor Delkor Calcium 57539 ، باتری ماشین 75 آمپر دلکور ، باطری ماشین Delkor

Delkor Calcium 57030

مدل باتری: 57030

CCA: 630 A

آمپر باتری: 70 Ah

RC: 125 Min

Post Type: STD

Polarity: L ( - , +)

طول باتری: 277 mm

عرض باتری: 174 mm

ارتفاع باتری: 174 mm

Delkor Calcium 57539

مدل باتری: 57539

CCA: 630 A

آمپر باتری: 75 Ah

RC: 120 Min

Post Type: STD

Polarity: L ( - , +)

طول باتری: 277 mm

عرض باتری: 174 mm

ارتفاع باتری: 174 mm

Delkor Calcium 58039 ، باتری ماشین 80 امپر دلکور کلسیم ، باطری ماشین دلکور کره Delkor Calcium 59015 ، باتری ماشین 90 امپر دلکور کلسیم ، باطری ماشین دلکور کره

Delkor Calcium 58039

مدل باتری: 58039

CCA: 730 A

آمپر باتری: 80 Ah

RC: 135 Min

Post Type: STD

Polarity: L ( - , +)

طول باتری: 313 mm

عرض باتری: 174 mm

ارتفاع باتری: 174 mm

Delkor Calcium 59015

مدل باتری: 59015

CCA: 810 A

آمپر باتری: 90 Ah

RC: 160 Min

Post Type: STD

Polarity: L ( - , +)

طول باتری: 352 mm

عرض باتری: 174 mm

ارتفاع باتری: 174 mm

Delkor Calcium 55534 ، باطری ماشین 55 امپر دلکور کلسیم ، باطری ماشین کره ای Delkor Calcium 57218 ، باتری ماشین 72 امپر دلکور کلسیم ، باتری ماشین Delkor

Delkor Calcium 55534

مدل باتری: 55534

CCA: 500 A

آمپر باتری: 55 Ah

RC: 80 Min

Post Type: STD

Polarity: L ( - , +)

طول باتری: 209 mm

عرض باتری: 174 mm

ارتفاع باتری: 188 mm

Delkor Calcium 57218

مدل باتری: 57218

CCA: 600 A

آمپر باتری: 72 Ah

RC: 120 Min

Post Type: STD

Polarity: L ( - , +)

طول باتری: 277 mm

عرض باتری: 174 mm

ارتفاع باتری: 188 mm

Delkor Calcium 58012 ، باتری ماشین 80 امپر دلکور ، باتری خودرو Delkor Calcium 57233 ، باتری ماشین 72 امپر دلکور ، باطری اتومبیل

Delkor Calcium 58012

مدل باتری: 58012

CCA: 770 A

آمپر باتری: 80 Ah

RC: 140 Min

Post Type: STD

Polarity: L ( - , +)

طول باتری: 277 mm

عرض باتری: 174 mm

ارتفاع باتری: 188 mm

Delkor Calcium 57233

مدل باتری: 57233

CCA: 600 A

آمپر باتری: 72 Ah

RC: 120 Min

Post Type: STD

Polarity: R ( +, - )

طول باتری: 277 mm

عرض باتری: 174 mm

ارتفاع باتری: 188 mm

Delkor Calcium 70-770 ، باطری ماشین 70 امپردلکور ، باطری خودرو Delkor Delkor Calcium 60038 ، باطری ماشین 100 امپر دلکور ، باطری ماشین Delkor

Delkor Calcium 70-770

مدل باتری: 70-770

CCA: 770 A

آمپر باتری: 70 Ah

RC: 110 Min

Post Type: STD

Polarity: R ( +, - )

طول باتری: 277 mm

عرض باتری: 174 mm

ارتفاع باتری: 188 mm

Delkor Calcium 60038

مدل باتری: 60038

CCA: 900 A

آمپر باتری: 100 Ah

RC: 170 Min

Post Type: STD

Polarity: L ( - , +)

طول باتری: 352 mm

عرض باتری: 174 mm

ارتفاع باتری: 188 mm

Delkor Calcium 61044 ، باتری ماشین 110 امپر دلکور ، باطری خودرو Delkor Delkor Calcium 34-610 ، باتری ماشین 66 آمپر دلکور ، باطری خودرو دلکور

Delkor Calcium 61044

مدل باتری: 61044

CCA: 950 A

آمپر باتری: 110 Ah

RC: 200 Min

Post Type: STD

Polarity: L ( - , +)

طول باتری: 394 mm

عرض باتری: 174 mm

ارتفاع باتری: 188 mm

Delkor Calcium 34-610

مدل باتری: 34-610

CCA: 610 A

آمپر باتری: 66 Ah

RC: 110 Min

Post Type: STD

Polarity: R ( +, - )

طول باتری: 260 mm

عرض باتری: 172 mm

ارتفاع باتری: 205 mm

Delkor Calcium 100D-730 ، باتری ماشین 100 امپر دلکور ، باطری اتومبیل

Delkor Calcium 100D-730

مدل باتری: 100D-730

CCA: 730 A

آمپر باتری: 100 Ah

RC: 185 Min

Post Type: STD

Polarity: L ( - , +)

طول باتری: 249 mm

عرض باتری: 265 mm

ارتفاع باتری: 227 mm

< < <

Delkor Calcium 35-520 ، باتری ماشین 65 آمپر دلکور ، باطری ماشین Delkor Delkor Calcium 54316 ، باطری ماشین 43 امپر دلکور ، باتری ماشین کره ای
Delkor Calcium 90R-500 ، باتری ماشین 54 امپر دلکور ، باطری ماشین دلکور Delkor Calcium 90-500 ، باتری ماشین 54 امپر دلکور ، باتری ماشین کره ای
Delkor Calcium 57030 ، باتری ماشین 70 آمپر دلکور ، باطری ماشین Delkor Delkor Calcium 57539 ، باتری ماشین 75 آمپر دلکور ، باطری ماشین Delkor
Delkor Calcium 58039 ، باتری ماشین 80 امپر دلکور کلسیم ، باطری ماشین دلکور کره Delkor Calcium 59015 ، باتری ماشین 90 امپر دلکور کلسیم ، باطری ماشین دلکور کره
Delkor Calcium 55534 ، باطری ماشین 55 امپر دلکور کلسیم ، باطری ماشین کره ای Delkor Calcium 57218 ، باتری ماشین 72 امپر دلکور کلسیم ، باتری ماشین Delkor
Delkor Calcium 58012 ، باتری ماشین 80 امپر دلکور ، باتری خودرو Delkor Calcium 57233 ، باتری ماشین 72 امپر دلکور ، باطری اتومبیل
Delkor Calcium 70-770 ، باطری ماشین 70 امپردلکور ، باطری خودرو Delkor Delkor Calcium 60038 ، باطری ماشین 100 امپر دلکور ، باطری ماشین Delkor
Delkor Calcium 61044 ، باتری ماشین 110 امپر دلکور ، باطری خودرو Delkor Delkor Calcium 34-610 ، باتری ماشین 66 آمپر دلکور ، باطری خودرو دلکور
Delkor Calcium 100D-730 ، باتری ماشین 100 امپر دلکور ، باطری اتومبیل

تلفن تماس :